Atmosferska kanalizacija u Čačku

Atmosferska kanalizacija u Čačku Ugovor zaključen 21.11.2018. godine Naručilac radova: Grad Čačak Period izvođenja radova: novembar – decembar 2018. Lokacija: Čačak Vrsta radova: izgradnja priključka …