Delatnosti kompanije

Komunalna delatnost

 • Sakupljanje smeća od građana i privrednih subjekata
 • Snabdevanje vodom za piće
 • Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
 • Održavanje lokalnih puteva
 • Uređivanje i čišćenje javnih površina
 • Uređivanje i održavanje grobalja
 • Održavanje javne rasvete

 

Upravljanje otpadom 

 • Izrada analiza, studija i projekata za gazdovanje otpadom
 • Izgradnja centara (sortirne linije, kompostane, linije za alternativno gorivo) i upravljanje otpadom

Građevinska delatnost

 • Izgradnja i rekonstrukcija hidrolektrana, škola, vrtića, sportsko-rekreativnih objekata, kulturnih znamenitosti
 • Izgradnja putne infrastrukture,
 • Izgradnja komunalne insfrastrukture ( PPOV, vodovod i kanalizacija)
 • Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija stambenih i poslovnih objekata,
 • Projekti telekomunikacija

 

Ostala delatnost

 • Čišćenje,održavanje i izvođenje građevinskih radova na objektima nuklearne elektrane Krško ( u NE Krško nalazimo se na listi odobrenih dobavljača ASL)
 • Prodaja kamenih frakcija sa separacije Stari Grad,
 • Proizvodnja i prodaja betona.

Sistem obezbeđivanja kvaliteta

Aktivnosti kompanije usklađene su sa standardima:

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,
 • ISO 50001:201 ISO 270011,
 • sistem obezbeđivanja kvaliteta  u skladu sa Quality Assurance Criteria for Nuclear Plants and Fuel Reprocessing Plants regulativa 10CFR 50, Dodatak B

Više informacija o delatnosti i projektima Kostak d.d. možete dobiti na www.kostak.si