Delatnosti Kostag-a:

  • izgradnja i rekonstrukcija puteva i putne infrastrukture,
  • izgradnja i rekonstrukcija mostova,
  • izvođenje radova na vodovodu, kanalizaciji i uređajima za prečišćavanje otpadnih voda,
  • izgradnja i rekonstrukcija stambenih i poslovnih objekata,
  • poslovi iz domena upravljanja otpadom
  • ekologija