• Sakupljanje smeća od građana i privrednih subjekata,
  • Snabdevanje vodom za piće,
  • Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,
  • Održavanje lokalnih puteva,
  • Uređivanje i čišćenje javnih površina,
  • Uređivanje i održavanje grobalja,
  • Održavanje javne rasvete.