• Izrada analiza, studija i projekata za gazdovanje otpadom,
  • Izgradnja centara (sortirne linije, kompostane, linije za alternativno gorivo) i upravljanje otpadom.