• Čišćenje, održavanje i izvođenje građevinskih radova na objektima nuklearne elektrane Krško ( u NE Krško nalazimo se na listi odobrenih dobavljača ASL),
  • Prodaja kamenih frakcija sa separacije Stari Grad,
  • Proizvodnja i prodaja betona.