Komunalna delatnost

Sakupljanje smeća od građana i privrednih subjekata, Snabdevanje vodom za piće, Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, Održavanje lokalnih puteva, Uređivanje i čišćenje javnih površina, Uređivanje …

Upravljanje otpadom

Izrada analiza, studija i projekata za gazdovanje otpadom, Izgradnja centara (sortirne linije, kompostane, linije za alternativno gorivo) i upravljanje otpadom.

Građevinska delatnost

Izgradnja i rekonstrukcija hidrolektrana, škola, vrtića, sportsko-rekreativnih objekata, kulturnih znamenitosti, Izgradnja putne infrastrukture, Izgradnja komunalne insfrastrukture ( PPOV, vodovod i kanalizacija), Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija …

Ostala delatnost

Čišćenje, održavanje i izvođenje građevinskih radova na objektima nuklearne elektrane Krško ( u NE Krško nalazimo se na listi odobrenih dobavljača ASL), Prodaja kamenih frakcija …