Glavni kolektor za CPPOV grada Leskovca

  • Ugovor zaključen u Beogradu 20.06.2018. godine
  • Naručilac radova: Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Leskovac
  • Rok za izvođenje radova: 22 meseca počev od 30.07.2018. god.
  • Lokacija: Leskovac
  • Vrsta radova: projektovanje i izvođenje radova na izgradnji kolektora dužine približno 5160 m, od toga Ø 1000 L=2053,73 m i Ø1200 L=3091,21 m